Навчально-науковий інститут енергетики та комп'ютерних технологій (ННІ ЕКТ)

Готує спеціалістів та магістрів за такими спеціальностями: "Енергетика сільськогосподарського виробництва" зі спеціалізаціями: автоматизовані електромеханічні системи в АПК; електропостачання сільського господарства; електрифікація та автоматизація технологічних процесів переробки та зберігання продукції АПК. "Енергетичний менеджмент" зі спеціалізаціями: енергетичний менеджмент в системах електропостачання АПК; енергетичний менеджмент на підприємствах

 

АПК. "Автоматизоване управління технологічними процесами" зі спеціалізаціями: автоматизоване проектування електрообладнання та систем керування; комп'ютерні системи керування в АПК. "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" Факультет энергетики и компьютерных технологий ХНТУСХ им. П. Василенко Науково-навчальній інститут енергетики та комп'ютерних технологій хімесг химэсх Посади та види професійної діяльності випускників ННІ ЕКТ Спеціальність «Енергетика с.г. виробництва» На виробництві - Інженер, керівник підрозділу, головний інженер, заступник директора, дире-ктор енергетичних компаній, енергозбуту, району розподільчих мереж, електроремонтних підприємств, електромонтажних організацій, Держенергонагляду. - Інженер, провідний інженер, керівник підрозділу, заступник директора, директор виробничо-комерційних фірм з енергосервісу. - Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж.

  • - Енергетик виробництва.
  • - Енергодиспетчер.
  • - Інженер-електрик в енергетичній сфері.
  • - Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж.
  • - Державний інспектор інспекції з енергетичного нагляду.

- Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній. У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро - Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з проектування систем електропостачання. - Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем електропостачання і освітлення. - Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник. У навчальних закладах - Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах. - Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за енергетичними напрямками підготовки. Спеціальності: "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва" На виробництві - Інженер з експлуатації автоматизованих систем контролю технологічних процесів (АСКТП) та автоматизованих систем управління виробництвом (АСУВ). - Інженер з дослідження і впровадження АСКТП та АСУВ, головний інженер. - Інженер, провідний інженер, завідувач відділом (бюро, лабораторії) з автоматизації виробництва. - Інженер-системний інтегратор (компоновка та комплектування систем автоматизації). - Інженер з експлуатації верстатів з числовим програмним керуванням. - Інженер, провідний інженер, керівник відділу, директор підприємства з комплексної автоматизації та телемеханіки виробничих процесів. - Інженер, директор

 

малого підприємства (фірми) з автоматизації. - Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній. У науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро - Інженер, інженер-конструктор, старший інженер, провідний інженер, головний спеціаліст, головний конструктор з автоматизації. - Завідувач відділу, сектору, лабораторії з проектування та дослідження систем автоматизації. - Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник. У навчальних закладах - Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах. - Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямками: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", "Комп'ютерна інженерія", "Автоматика і управління в технічних системах". Спеціальність «Енергетичний менеджмент» На виробництві - Інженер-енергоменеджер, інженер-енергоаудитор, викладач курсів з енергоа-удиту, директор компанії з надання послуг з енергетичного менеджменту та аудиту. - Експерт-консультант із енергозбереження та енергоефективності. - Державний інспектор з енергетичного нагляду. - Інженер-енергоменеджер, начальник служби енергоменеджменту підприємства. - Менеджер компанії з організації ефективного використання енергії. - Керівник, інженер відділу з енергозбереження в місцевих органах влади. - Директор малого підприємства (фірми) з енергосервісу. - Дистриб’ютор, дилер, менеджер електротехнічних компаній. У навчальних закладах - Викладач спеціальних дисциплін в технікумах, коледжах та училищах. - Аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор кафедр за напрямком підготовки «Електротехніка та електротехнології»